Home Werkwijze Biografie Psychosynthese Contact
     
 

Werkwijze

Centraal staat voor mij het respect voor de uniciteit van ieder mens. Vanuit deze houding stel ik mij open voor wat de ander meebrengt. Ik wil ruimte scheppen voor pijn en verdriet, woede en angst, maar ook voor de vreugde om de zelfacceptatie, om het groeiend vermogen zelf weer grip te krijgen op het eigen leven.
Ik maak gebruik van verschillende benaderingswijzen: gesprek, verbeelding, lichaamswerk, tekenen.
Psychosynthese biedt mij een kader en een breed scala van technieken en methoden. Voorts maak ik gebruik van de methoden en inzichten van diverse therapeutische benaderingen.

Doel van mijn werk is samen met de ander te werken aan
het verdiepen van zelfinzicht
zelfacceptatie
het vergroten van het vermogen om de regie over het eigen leven te nemen of dit verder te ontwikkelen
zin geven aan het eigen leven


post@psychosynthesetherapeut.nl